การประกวดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

การประกวดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในวันที่ 7 มิถุนายน 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  ขอความร่วมมือโรงเรียนดำเนินการตามรายละเอียดดังแนบ

IMG

เกณฑ์การประกวดกิจกรรมสหกรณ์ (แนบไฟล์)

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา