ประชุมผู้มีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคลในการบริหารจัดการศึกษา

นายศักดื์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคลในการบริหารจัดการศึกษา ณ บรุคไซค์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีนายบุญสม ทองทา รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมจำนวน ๗๐ คน ซึ่งการจัดการประชุมครั้งนี้ดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

13812_1019516578073096_894486966445911134_n 1554581_1019516524739768_9162681954089200181_n 1609731_1019516341406453_5880863032672755204_n 1897929_1019516371406450_1439121508117951574_n 10153768_1019515674739853_3545678353218797100_n 10306319_1019515601406527_5920532874763751068_n 10403033_1019516324739788_3296818039541226586_n 10437778_1019515648073189_6320486694456866365_n 11000822_1019515511406536_4737442386370117849_o 11014637_1019515554739865_4512995302645311192_n 11059978_1019516591406428_8004329198316023640_n 11168122_1019516421406445_8633192323481695930_n 11209573_1019516484739772_639390435711969733_n 11329835_1019516471406440_3283231084923525656_n

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

อรนุช  นิสังกาศ               กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช            ตรวจสอบ

พีระพงษ์   ไชยทองศรี  ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร            อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1