สพป.สระแก้ว เขต๑ จัดอบรมคัดลายมือ

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการลายมืองามตามแบบไทย ณ ห้องประชุมดอกแก้ว สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีชมรมภาษาไทยสังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑ และครูผู้สอนภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาเข้ารับการอบรม จำนวน ๖๕ คน

IMG_7622 IMG_7623 IMG_7624 IMG_7625 IMG_7626 IMG_7627 IMG_7628 IMG_7630 IMG_7631 IMG_7633 IMG_7634 IMG_7636 IMG_7638 IMG_7639 IMG_7640 IMG_7641 IMG_7642 IMG_7643 IMG_7645 IMG_7646 IMG_7647 IMG_7648 IMG_7649 IMG_7656 IMG_7657 IMG_7659 IMG_7662

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช  นิสังกาศ                 กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช             ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี           ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร              อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1