พิธีไหว้ครู

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู 2558
วันที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558
พร้อมทั้งเลือกตั้งประธานนักเรียน
WAIKOO1 WAIKOO2 WAIKOO3 WAIKOO4 WAIKOO5 WAIKOO6 WAIKOO7 WAIKOO8 WAIKOO9 WAIKOO10 WAIKOO11 WAIKOO12 WAIKOO13 WAIKOO14 WAIKOO15 WAIKOO16 WAIKOO17 WAIKOO18 WAIKOO19 WAIKOO20 WAIKOO21 WAIKOO22 WAIKOO23 WAIKOO24 WAIKOO25 WAIKOO26 WAIKOO27 WAIKOO28 WAIKOO29 WAIKOO30 WAIKOO31 WAIKOO33 WAIKOO34 WAIKOO35 WAIKOO36 WAIKOO37 WAIKOO38 WAIKOO39 WAIKOO40 WAIKOO41 WAIKOO42 WAIKOO43 WAIKOO44 WAIKOO45 WAIKOO46 WAIKOO47 WAIKOO48 WAIKOO49 WAIKOO50 WAIKOO51 WAIKOO52 WAIKOO53 WAIKOO54 WAIKOO55

ติดต่อ สพป.สก.1