ภาระกิจ ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ในวันวิสาขะบูชา

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ออกปฏิบัติภารกิจในวันที่ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งตรงกับวันวิสาขะบูชา วันสำคัญสากลของโลก โดยได้ออกปฏิบัติภารกิจ ดังนี้
เวลา ๐๗.๐๐ น.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขะบูชา และถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ณ วัดสระแก้วพระอารามหลวง โดยมีพระราชธรรมภาณี เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายชูศักดิ์ ตรีสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสระแก้ว ร่วมงานเป็นจำนวนมาก
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นประธานกล่าวปิดโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๕ ณ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว ซึ่งดำเนินโครงการระหว่างวันที่ ๒๓ เมษายน – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗
เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นประธานกล่าวปิดโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มฯ ณ โรงเรียนบ้านวังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
และเวลา ๑๓.๐๐ น. ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดค่ายอบรมคุณธรรม “พัฒนาต้นกล้า เสริมปัญญาด้วยคุณธรรม” ณ วัดป่าเขาแหลม ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ซึ่งดำเนินการโดยโรงเรียนบ้านเขาแหลม อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ซึ่งจัดการอบรมระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

IMG_9026 IMG_9033 IMG_9034 IMG_9044 IMG_9048 IMG_9059 IMG_9070 IMG_9082 IMG_9090 IMG_9091 IMG_9100 IMG_9108 IMG_9113 IMG_9115 IMG_9117 IMG_9120 IMG_9122 IMG_9126 IMG_9127 IMG_9133 IMG_9135 IMG_9140 IMG_9143 IMG_9151 IMG_9157 IMG_9164 IMG_9171 IMG_9179 IMG_9183 IMG_9198

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ดูแล ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

 

 

ติดต่อเรา