การแข่งขันทักษะภาษาไทย “เวทีไทย 58 “

ตามที่  สพป.สระแก้ว เขต 1 กำหนดจัด การแข่งขันทักษะภาษาไทย “เวทีไทย 58 ”  ในวันที่  20  มิถุนายน 2558  ณ  สพป.สระแก้ว เขต1 และโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว  โดยกำหนดรับนักเรียนเข้าแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 2 – 8 มิ.ย.58 ในการนี้  สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ตัดสินการแข่งขัน  กำหนดการ แข่งขัน และรายชือ (เอกสารดังแนบ   000104020300

ติดต่อ สพป.สก.1