ตาราง4ช่อง7ขั้นตอน

ขอเชิญโรงเรียนในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1 ร่วมรับชมนวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ของโรงเรียนบ้านใหม่ถาวร อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว “นวัตกรรม อ่านออกต้องเขียนได้ ด้วยตาราง 4 ช่อง  7 ขั้นตอน “โดยสามารถรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=om67Gw0o2Y0

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1