ประชาสัมพันธ์ เรื่อง วันวิทยาศาสตร์กับเด็กปฐมวัยยุคใหม่

       ประชาสัมพันธ์ เรื่องวันวิทยาศาสตร์กับเด็กปฐมวัยยุคใหม่   จึงขอแจ้งรายชื่อ คณะกรรมการของโรงเรียนเครือข่ายอำเภอเมือง ที่คณะทำงานให้ทราบล่วงหน้าก่อนเพื่อที่จะเตรียมการและมาปฏิบัติหน้าที่ในวันอาทิตย์ ที่21 มิถุนายน 2558 เวลา 08.00 น.  ได้ทันกำหนดเวลา ส่วนคำสั่งแต่งตั่งคณะทำงาน จาก สพป.สระแก้วเขต1 ทางศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบจะออกมาตามให้ในภายหลัง

เอกสารเพิ่มเติม

ติดต่อเรา