พีธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558

พีธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558  ณ โรงเรียนบ้านคลองหาด สาขาบ้านเขาช่องแคบ

ติดต่อเรา