โครงการยุวอาสาป้องกันภัยในสถานศึกษา โดยวิธีการสาธิตการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2558 เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น มาให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น  ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมรับฟังจำนวน 800 คนIMG_7513

IMG_7527

IMG_7521

IMG_7515

IMG_7517

IMG_9899

ติดต่อ สพป.สก.1