คุณหมอมาตรวจฟันเด็กๆ

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ยินดีต้อนรับ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทรทอง ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพในช่องปากนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วันที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558
FUN1 FUN2 FUN3 FUN4 FUN5 FUN6 FUN7

ติดต่อ สพป.สก.1