“รับประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา”

โรงเรียนบ้านเนินดินแดง รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 6 มีนาคม2557
โดยมี๕กรรมการประเมิน ดังนี้

นายอำนวย แกมนิล ผอ.โรงเรียนอรุบาลเขาฉกรรจ์
นางสาววันเพ็ญ หนองตะไกร ผอ.โรงเรียนบ้านคลองเจริญ
ว่าที่ ร.ท.วีรศักดิ์ มลิจาร ศึกษานิเทศก์ สพป.สก.เขต 1

pp1

pp3

a href=”https://www.sk1edu.go.th/wp-content/uploads/2014/03/pp2.jpg”>pp2

pp4

pp5

ติดต่อเรา