การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น

1.ตำแหน่งว่าง

2.แบบแสดงความจำนง/บันทึกสละสิทธิ์

ติดต่อเรา