พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558

โรงเรียนบ้านคลองน้ำใสจัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน  2558page1

page3

page4

page5

Message us