สร้างปอดให้โลก

12 มิถุนายน 2558 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว

ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ร่วมปลูกป่า

ตามโครงการ ปณิธานความดี ปีมหามงคล ซึ่งจัดขึ้นโดย

อุทยานแห่งชาติปางสีดา ร่วมกับ หมู่บ้านคลองน้ำเขียว

หมู่บ้านปางสีดา วัดคลองน้ำเขียว

และโรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว

DSC_0151 DSC_0157 DSC_0161 DSC_0171 DSC_0178 DSC_0219 DSC_0223 page

ติดต่อ สพป.สก.1