ศิษย์เก่า รุ่น 31 กับอายุ 40 ทั้งนั้น

ขอขอบคุณศิษย์เก่า รุ่น 31 ประถม ที่ใจดีร่วมทำบุญกับทางโรงเรียน

และสร้างความสนุกสนานกับลูกหลานของท่าน 

papa31_01

papa31_02papa31_03papa31_04papa31_05papa31_06papa31_07papa31_08papa31_09papa31_10papa31_11papa31_12papa31_13papa31_14papa31_15papa31_16papa31_17papa31_18papa31_19

ติดต่อ สพป.สก.1