กิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์

          เนื่องด้วยสัปดาห์ที่สองของเดือนมิถุนายน โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์  ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูซึ่งเป็นกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาด้วยความเคารพรัก  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่  ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ  โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์

DSCF0691DSCF0694

DSCF0630 DSCF0633 DSCF0636 DSCF0640 DSCF0643 DSCF0645 DSCF0648 DSCF0650 DSCF0651 DSCF0652 DSCF0656 DSCF0658 DSCF0663 DSCF0665 DSCF0673 DSCF0674 DSCF0676 DSCF0683 DSCF0686 DSCF0688 DSCF0695 DSCF0698 DSCF0702 DSCF0703 DSCF0704 DSCF0705 DSCF0706 DSCF0707 DSCF0708 DSCF0712

ติดต่อ สพป.สก.1