แจ้งสำรวจรายชื่อเข้าอบรม BBL

แจ้งให้โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายปี่ฆ้องฉลองราชย์ 5 โรงเรียนดังนี้ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น โรงเรียนบ้านบะขมิ้น  โรงเรียนวนาสงเคราะห์ โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์

แจ้งรายชื่อผู้ที่ประสงค์จะเข้าอบรม BBL  ในวันที่ 25 -26 มิถุนายน 2558  ณ ห้องประชุม อบต. โคกปี่ฆ้อง ให้แจ้งรายชื่อทาง

E-Mail   [email protected]

ติดต่อ สพป.สก.1