ด่วนที่สุด การติดตามการจัดซื้อหนังสือเรียนของโรงเรียน

สพฐ.ต้องการทราบข้อมูลการจัดซื้อหนังสือเรียนของโรงเรียนในสังกัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จึงให้โรงเรียนในสังกัดที่ยังได้รับหนังสือเรียนไม่ครบถ้วนรายงานรายการหนังสือเรียน ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวตามแบบรายงานที่กำหนดส่ง สพป.สระแก้ว เขต 1ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2558 kob

ติดต่อ สพป.สก.1