กิจกรรมวันไหว้ครูปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558

 

ดูภาพกิจกรรมที่นี้