กิจกรรมไหว้ครู สามัคคีราษฎร์บำรุง

วันพฤหัสบดีที่ 11  มิถุนายน 2558  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง

จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

โดยมี นายเทพพิทักษ์  ดำรงธรรม  ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานพิธี

IMG_0335-tile

IMG_0368 11377074_877424638960624_9193737760943948906_nIMG_0328-tile IMG_0365-tile

ติดต่อ สพป.สก.1