รายงานคลีนนิ่งเดย์ร่วมด้วยช่วยกันส้วมสุขสันต์ ต้อนรับวันเปิดเทอมปีการศึกษา 25558

รายงานคลีนนิ่งเดย์ร่วมด้วยช่วยกันส้วมสุขสันต์

ต้อนรับวันเปิดเทอมปีการศึกษา 25558

DSC08537 DSC08536 DSC08535 DSC08534 DSC08530 DSC08497 DSC08496 DSC08495 DSC08489 DSC08490 DSC08491 DSC08492 DSC08493 DSC08494