รำลึกพระคุณครูผู้สั่งสอน

โรงเรียนบ้านซับมะนาวจัดพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพครูผู้สั่งสอนศิษย์

โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายกล่ำ  หาโกสีย์ และคณะครูโรงเรียนบ้านซับมะนาว

ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. ณอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านซับมะนาว

vaikru

vaikru1

vaikru2

vaikru3

ติดต่อ สพป.สก.1