เก็บตกภาพตอนรับผอ.ดวงเดือน สายทน

คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู  และนักเรียนตอนรับ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองทราย นางสาวดวงเดือน  สายทน ดำรงตำแหน่ง

ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน  พ.ศ. 2558

11053258_1686196944933495_1249202957898420642_n 11109287_1686159941603862_4100636937910281408_n 11250143_1686152228271300_930151793680611370_n 11390020_1686154968271026_8416732536552898156_n 11390030_1686197228266800_1293403904265755482_n 11391255_1686169291602927_5443629183499154761_n 11401036_1686183978268125_7619745108765470622_n 11407316_1686197024933487_5530256429148664560_n 11412201_1686173824935807_4140541694078309405_n 11412277_1686196884933501_7970942368386883120_n 11537705_1686179984935191_6648379988855299395_n

ติดต่อ สพป.สก.1