กิจกรรมวันไหว้ครู

วันที่ 11 มิถุนายน 2558 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสามัคคี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ณ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่

02030406070809012

ติดต่อ สพป.สก.1