ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ บัญชี ของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมดอกแก้ว สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ๑๔๗ คน ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้ดำเนินการโดยหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.สระแก้ว เขต ๑

IMG_8952 IMG_8956 IMG_8962 IMG_8964 IMG_8966 IMG_8968 IMG_8970 IMG_8971 IMG_8972 IMG_8974 IMG_8980 IMG_8981 IMG_8982 IMG_8983 IMG_8984 IMG_8985 IMG_8986 IMG_8987 IMG_8988 IMG_8989 IMG_8990 IMG_8991 IMG_8996 IMG_8999 IMG_9004

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ดูแล ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา