ขอความร่วมมือโรงเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ

สพป.สระแก้ว เขต 1 ขอความร่วมมือโรงเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ด้านบริการตามตัวชีวัด ของ สพฐ. เพื่อที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 จะนำความคิดเห็นไปปรับปรุงพัฒนา

ในการบริการต่อไป  ส่งภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 กลุ่มอำนวยการ

แบบความพึงพอใจคลิ๊กที่นี่

ติดต่อเรา