พิธีไหว้ครู คลองหมากนัด

รวมภาพ พิธีไหว้ครู

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘

ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด

page12558

IMG_9511 IMG_9512 IMG_9518 IMG_9519 IMG_9520 IMG_9521 IMG_9524 IMG_9525 IMG_9535 IMG_9543 IMG_9544 IMG_9548 IMG_9557 IMG_9558 IMG_9565 IMG_9567 IMG_9568 IMG_9572 IMG_9573 IMG_9575 IMG_9579 IMG_9586 IMG_9587 IMG_9594 IMG_9599 IMG_9603 IMG_9604

page22558 page32558 page42558 page52558 page62558IMG_9664 IMG_9669 IMG_9673 IMG_9675 IMG_9676 IMG_9680 IMG_9685IMG_9666

Message us