พระคุณที่ 3

ไหว้ครู ปี 58

วันที่ 11 มิถุนายน 2558

ณ โรงเรียนบ้านหนองปรือ

 IMG_4130 IMG_4147 IMG_4161 IMG_4184 IMG_4206

IMG_4106

IMG_4212

IMG_4208

IMG_4310

IMG_4276

IMG_4351

IMG_4262  IMG_4284    IMG_4481

IMG_4542

IMG_4544

IMG_4555

IMG_4451

IMG_4530    IMG_4608 IMG_4614 IMG_4620 IMG_4621 IMG_4624 IMG_4626 IMG_4627

ผู้รายงาน  นางสาววันวลิต  เผ่าเผด็จการ  ครู ค.ศ.1

ถ่ายภาพ  นายอรรถวุฒิ  บุญที  ครูผู้ช่วย

อำนวยการผลิต  นายทวีศักดิ์  พึ่งบัว  ผู้อำนวยการโรงเรียน

ติดต่อ สพป.สก.1