“มิถุนาบูชาครู” บ้านลุงพลูเชิดชู คุณครูไทย

โรงเรียนบ้านลุงพลู

จัดกิจกรรม ไหว้ครูประจำปี 2558

วันที่ 11  มิถุนายน 2558  

เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของคุณครูผู้ให้ความรู้

***********

8

7

5

4

2

1

3

6

ติดต่อ สพป.สก.1