กรมประมงขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย หัวข้อเรื่อง “ประมงคือชีวิต”

ด้วย กรมประมงขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดภาพถ่ายเนื่องในงาน “วันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ ๒๗” หัวข้อเรื่อง “ประมงคือชีวิต” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://extension.fisheries.go.th สอบถามโทร ๐๒-๕๗๙ ๘๕๖๔ ส่งภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1