เก็บตกส้มตำลีลาหนองหว้า 555

โรงเรียนบ้านหนองหว้า  ได้ร่วมกิจกรรมประกวดส้มตำลีลา  ภายในตำบลหนองหว้า

ในทีม  “ส้มตำลีลาหนองหว้า555”  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  1

 ในวันที่  29  พฤษภาคม  2558

5 1 2 3 4

ติดต่อ สพป.สก.1