กำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางรัตนา ไขกล ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

 ขอเชิญร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ  นางรัตนา  ไขกล  (ภรรยา คุณครูบัญฑิตย์  ไขกล) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลท่ากะบาก  อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว  กำหนดพิธี  วันพฤหัสบดีที่  11  มิถุนายน  2558

เวลา  16.00 น. ณ  เมรุวัดโคกเจริญสุข (วัดโคกอีหลง) ตำบลท่าแยก  อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว   

ติดต่อเรา