การสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนนักศึกษาในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนเอกชนทุกแห่ง

สพป.สระแก้ว เขต 1  จะร่วมกับศูนย์อำนวยการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอ (ศอ.ปส.อำเภอ)/เจ้าหน้าที่ตำรวจ/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ออกสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ในช่วงเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๘ ขอให้โรงเรียนให้ความร่วมมือด้วย

ติดต่อเรา