เชิญชวนสวมเสื้อตราสัญลักษณ์ TO BE NUMBER ONE

ตามที่จังหวัดสระแก้ว ได้ขอความร่วมมือรณรงค์สร้างกระแส “เป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติด” โดยการสวมเสื้อสัญลักษณ์ TO BE NUMBER ONE ทุกวันพุธของสัปดาห์ นั้น

สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้ประสานการสั่งจองเสื้อตราสัญลักษณ์ TO BE NUMBER ONE ที่จังหวัดสระแก้วได้จัดทำขึ้น (ราคาเสื้อ ชาย ตัวละ 270  บาท หญิง ตัวละ 250 บาท)

หากโรงเรียนประสงค์สั่งจอง ให้สั่งได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558

to be1

to be2

ติดต่อเรา