นายพีระพงศ์ ไชยทองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เยี่ยมชมโรงเรียนของเรา

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ยินดีต้อนรับ นายพีระพงศ์   ไชยทองศรี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
วันที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558
PEE1 PEE2 PEE3 PEE4 PEE5

ติดต่อเรา