เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ไทรทอง ลงพื้นที่พ่นยาไล่ยุงลาย

เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ไทรทอง ในการพ่นยาไล่ยุงลาย
ณ โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
วันที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ 2558
YUNG1 YUNG2 YUNG3 YUNG4 YUNG5 YUNG6

ติดต่อเรา