ขอเชิญสอบราคาก่อสร้างรั้วโรงเรียน

ด้วยโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ ๑๗๙ มีความประสงค์จะสอบราคาก่อสร้างรั้วโรงเรียน จำนวน ๒๕๐ เมตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ผู้ที่มีความสนใจเสนอราคา สามารถสอบถามรายและเอียดและคุณสมบัติผู้รับเหมา ได้ที่  โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ ๑๗๙ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว โทร ๐๓๗ – ๕๒๑ ๔๔๗

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ติดต่อ สพป.สก.1