ขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจศพ นายสมชาย บุญมั่น พนักงานบริการ โรงเรียนบ้านหนองปรือ

ขอเชิญร่วมงานฌาปนกิจศพ  นายสมชาย  บุญมั่น (โต)  

พนักงานบริการ  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 

วันพุธที่  10  มิถุนายน  2558  เวลา  14.00 น.

ณ วัดวังแดง  อำเภอวังน้ำเย็น  จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1