โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต

ขอความร่วมมือโรงเรียนดังต่อไปนี้ ส่งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ว่ายน้ำเพื่อชีวิต

1. บ้านซับเจริญ

2.บ้านแก่งสะเดา

3.บ้านด่านชัยพัฒนา

4.บ้านท่าเกษม

5.บ้านทุ่งพระ

6.บ้านสี่แยก

ขอบคุณค่ะ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา