ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วร่วมแสดงความยินดี และเดินทางไปส่ง ผอ.ลัดดา พงษ์แก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านกิโลสาม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 09.59 น.

IMG_2018 - Copy IMG_2086 - Copy IMG_2094 - Copy IMG_2102 - Copy IMG_2137 - Copy IMG_2176 - Copy IMG_2181 - Copy IMG_2196 - Copy IMG_2221 - Copy IMG_2232 - Copy IMG_2283

ติดต่อเรา