โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา

โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้วจัดประชุมผู้ปกครองตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557

d1

d2

ติดต่อ สพป.สก.1