ร่วมกิจกรรมแต้มสี สร้างฝัน ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

6 มีถุนายน 58 คณะครู และบุคลากรโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ร่วมกิจกรรมแต้มสี สร้างฝัน ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ติดต่อเรา