สพป.สระแก้ว เขต ๑ รับการติดตามการตรวจประเมินฯ

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ให้การต้อนรับ ดร.พจน์ เจริญสันเทียะ ดร.มนทกานต์ แก้วพฤกษ์ และนางสาวอริศรา ตระกูลวารีสุข จากสำนักติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโอกาสออกติดตามและเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง การขับเคลื่อนค่านิยม 12 ประการ และการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดทั่วประเทศ และในการนี้คณะได้ติดตามดูการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑ โดยเลือกติดตามฯโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) และติดตามโรงเรียนบ้านท่าระพา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘  โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมต้อนรับและเป็นกำลังใจการติดตามในครั้งนี้

page1 page2 page3 page4

ติดต่อเรา