วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2558 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วประชุมคณะกรรมการเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการก่อสร้างอาคารเรียนและสนามฟุตบอล ปีงบประมาณ 2558 โดยมีท่าน ผอ.เทพพิทักษ์ เมตตา ผู้อำนายการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วเป็นประธาน ณ ห้องเกียรติยศโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

IMG_1745 IMG_1747 IMG_1724 IMG_1726 - Copy IMG_1728 IMG_1729 IMG_1730 IMG_1734 IMG_1735 IMG_1737 IMG_1743

ติดต่อเรา