โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โดยมีท่าน ผอ.เทพพิทักษ์ เมตตา เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ ห้องเกียรติยศโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

IMG_1715 IMG_1716 IMG_1717 IMG_1719 IMG_1720 IMG_1721 IMG_1722 IMG_1723

ติดต่อเรา