สพฐ.ขอเชิญโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการจัดสัมมนา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการจัดสัมมนางาน เรื่อง “สร้างวินัยในโรงเรียนสู่การจัดการขยะอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ และศูนย์การค้าสยามพารากอน โรงเรียนที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.innoobec.com

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา