ขอเชิญสมัครฝึกอบรมเสมือนจริง

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ขอเชิญสมัครฝึกอบรมเสมือนจริง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ซึ่งประกอบด้วย

  • การสร้างบทเรียนมัลติมีเดียด้วย Adobe Captivate
  • การผลิตสื่อแอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Flash
  • การสร้างเว็บไซต์ด้วยJoomla
  • การออกแบบสื่อรูปแบบสามมิติด้วยโปรแกรม Rhinoceros
  • การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Solidworks
  • การสร้างกราฟิกสามมิติด้วยโปรแกรม3ds Max
  • การตกแต่งภาพขั้นสูงด้วย Photoshop

ผู้สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่ http://ceit.sut.ac.th/register/vt2015

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา