แนวทางการดำเนินการโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งแนวทางการดำเนินการโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา และอัฏมีบูชา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยดำเนินการตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบมานี้Image (102) Image (103) Image (104)

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา