ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนช่วยเหลือนักเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ โดยผู้ที่มีความประสงค์ร่วมบริจาค สามารถโอนเงินได้ที่หมายเลขบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาเสนา ชื่อบัญชี กองทุนช่วยเหลือ สพป.อย.เขต ๒ เลขที่ ๑๐๔–๐–๔๙๑๑๙–๐ และประสานงานได้ที่ ๐๘๖ – ๓๗๗ ๗๓๘๑

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา